Kustgården SEnoren

Stå med oss

Kustgården drivs av Kristen Samverkan Småland Blekinge och det finns stora möjligheter att bidra till vår verksamhet om man vill. Att ge av sin tid till volontära insatser eller ge en gåva är två exempel. Det finns fler.

# Ge en gåva

Du kan vara med och ge till Kustgården Senoren och genom detta möjliggöra för förbättringar, renoveringar och livfull verksamhet.  

# Gör en arbetsinsats

Mycket av arbetet på och runt Kustgården Senoren görs av ideella krafter och du kan bli en del av detta. 

03. Bidra med annat

Kanske har du idéer för hur Kustgården Senoren kan utvecklas eller vill bidra på något vis? Välkommen!

För en god sak

Supporta Kustgården Senoren

Delar av vårt arbete bärs av volontärer och frivilliga som ger av sin tid och sitt engagemang. Många har upplevt att Kustgården är en viktig och speciell plats och vi önskar den ska få fortsätta vara det för kommande generationer.

Det finns möjlighet att ge till vårt arbete. Ytterst frivilligt, men alltid välkommet!

Märk gåvan ”Senoren”.