Kustgården Senorn

GDPR

 

 

Integritetspolicy och GDPR

GDPR – EUs dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft och ersätter vår nuvarande personuppgiftslag (PuL).

Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU vilket ska underlätta för företag att verka inom Europeiska unionens inre marknad. Förordningen ställer högre krav på oss som näringsidkare där vårt ansvar förtydligas och där den enskildes rättigheter stärks vad gäller den personliga integriteten.

Följande GDPR-dokument gäller Kristen Samverkan Småland Blekinge (KSSB) och organisationens gårdar Ralingsåsgården, Kustgården Senoren och Flahults Ungdomsgård.

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra vårt uppdrag behöver vi på Kristen Samverkan Småland Blekinge (KSSB) behandla personuppgifter. Vi håller oss till GDPR som är EUs dataskyddsförordning.

Deltagare i evenemang

KSSB sparar nödvändiga kontaktuppgifter till personer som deltar i något av våra evenemang för att kunna administrera deltagaravgifter, kost och logi-frågor, gruppindelning och liknande. Uppgifter om deltagare delas normalt sett mellan samtliga medarrangörer. Som deltagare kan man bli kontaktad upp till två år efter avslutat evenemang för information om liknande kommande satsningar. De uppgifter som sparas är namn, adress, telefon, mejl, samt övriga uppgifter som behövs för det enskilda arrangemanget.

Nyhetsbrev

Gåvogivare som uppger kontaktinformation får regelbundet nyhetsbrev för att kunna få inblick i och följa vad gåvorna går till. Detta gäller gåvogivare både till Nagaland och Bärarlaget. De uppgifter som sparas är namn, mejl, adress, telefonnummer samt gåvohistorik.
För att kunna ge information och hålla alla församlingar inom vår organisation uppdaterade om vår verksamhet har vi register på pastorer och/eller ordförande eller annan kontaktperson. Uppgifter som sparas är namn, adress, telefonnummer och mejladress. Uppgifterna raderas då personen slutar sitt uppdrag i den aktuella församlingen.

Campare/gäst

Som gäst på någon av våra gårdar (Kustgården Senoren, Flahults Ungdomsgård, Ralingsåsgården) sparar vi nödvändiga personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, mejladress) för att kunna göra en bokning samt fakturering. I vissa fall skickar vi e-post till tidigare gäster med erbjudanden eller information. Meddela oss om du inte vill finnas med i våra utskick eller plocka smidigt bort dig från e-postlistan via en länk i utskicket.

Personal

Som anställd inom KSSB sparas personuppgifter, se särskilt dokument.

Kommittéer

För de som är invalda i någon av KSSBs kommittéer, styrelse eller utskott, sparas kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefon och mejl tills de lämnar sitt uppdrag. Deras namn finns fortfarande med i historiska dokument såsom årsberättelse mm.

Kontaktuppgifter och bortplockning från register

Personer som vill bli borttagna ur våra register kan när som helst höra av sig för att bli borttagna till:

Kristen Samverkan Småland Bleking
Ralingsåsgården
578 91 Aneby
0380-418 90
info@kssb.se

Om cookies

Fullständigt Integritetspolicy för Kustgården Senorens webbplats

Denna sekretesspolicy gäller för www.kustgardensenoren.se (nedan kallad ”webbplatsen”) och denna domäns underliggande sidor. Din integritet ska skyddas när du besöker webbplatsen och denna policy beskriver hur dina personuppgifter behandlas när du besöker oss. Vänligen läs igenom vår sekretesspolicy innan du fortsätter att använda webbplatsen. Om du inte godkänner policyn utgår vi från att du lämnar webbplatsen.

Användning av personuppgifter

Till absolut största del är webbplatsen till för information och kräver inte att du som besökare lämnar några personuppgifter. När du besöker webbplatsen kan Kustgården Senoren dock behöva samla in kontaktuppgifter som du lämnar frivilligt till oss via kontaktformulär, telefonsamtal eller e-post. Detta för att kunna tillhandahålla tjänster, varor eller skicka information eller material som du begär från Kustgården Senoren eller via webbplatsen.

De personuppgifter som Kustgården Senoren samlar in genom webbplatsen används för följande ändamål:

  • Analys av trafiken på webbplatsen
    • Administration och utveckling av webbplatsen
    • Förbättring och utveckling av våra produkter och tjänster
    • Marknadsföring och personlig kommunikation

Cookies

En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Det finns olika typer av cookies, vilket informeras om nedan, och de används på de flesta webbplatser. Alla cookies som används på vår webbplats nyttjas för att förbättra din upplevelse som användare och inte för att lagra känslig information i syfte att registrera ditt beteende, eller i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet eller säkerhet.

– Sessionscookies. Under tiden du är inne på vår webbplats lagras sessionscookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies försvinner som regel när du stänger din webbläsare.

– Permanenta cookies. Denna typ av cookie sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som att komma ihåg vilka sidor du besöker.

– Tredjepartscookies. Tredjepartscookies används för att komplettera vår webbplats med tjänster och innehåll från tillförlitliga partners och leverantörer, exempelvis Google Analytics.

Om du inte vill ta emot cookies kan din webbläsare ställas in för att avaktivera cookies. Att avaktivera cookies kan dock påverka webbplatsens användbarhet och förmåga att personanpassa innehållet.

Godkännande

Genom att gå in på webbplatsen och lämna dina personuppgifter till Kustgården Senoren godkänner du att dina personuppgifter används enligt denna sekretesspolicy. Som informerats ovan används cookies på vår webbplats och om du inte vill ta emot cookies kan din webbläsare ställas in för att inaktivera dessa. Detta görs vanligen på webbläsarens avdelning för inställningar eller verktyg.

Informationssäkerhet

Kustgården Senoren strävar efter att skydda dina personuppgifter och ha god säkerhet gällande den information vi behandlar. Vi överför inte dina personuppgifter utanför företaget eller dess partners. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Kustgården Senoren har om dig samt att kontakta oss för att granska de personuppgifter som vi samlat in om dig. Vi korrigerar eller raderar på din begäran alla personuppgifter som är fel, ej längre gällande eller som du inte vill att vi lagrar.

Kontakt med Kustgården Senoren

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vill korrigera personuppgifter som vi har om dig, vänligen kontakta: info@kustgardensenoren.se

Tredjepartswebbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor (tredje part). Kustgården Senoren tar inget ansvar för innehållet eller säkerheten i dessa tredjepartswebbsidor.

Ändringar

Kustgården Senoren förbehåller sig rätten att revidera denna policy och vi ber därför att du läser igenom den i samband med de tillfällen då du besöker webbplatsen.